Історія Умови вступу Структура Спеціальності Контакти Гостьова книга
 

ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ НАВЧАЛЬНО –МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара запрошує
вас на День відкритих дверей 26 лютого 2017 року

за адресою: пл. Т. Шевченка, 1, парк ім. Т. Шевченка, Палац студентів ДНУ, 1 поверх, Початок заходів о 09:30. Випускникам ВНЗ України освітніх ступенів бакалавра, магістра або ОКР спеціаліст будуть запропоновані та презентовані спеціальності підготовки магістрів:

- «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Державна служба»);
- «Науки про освіту» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»);
- «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом»);
- «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»

та курси за короткотерміновими формами навчання:

• Бухгалтерський облік з умінням працювати на ПЕОМ;
• Менеджер з туризму;
• Екскурсовод;
• Екскурсовод-перекладач;
• Екскурсовод-менеджер;
• Гувернер;
• Педагог;
• Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн;
• Мови програмування (С/С++, Jscript, HTML, SQL);
• Сучасна українська літературна мова;
• Сучасне ділове українське мовлення.
Довідки за телефонами 7445374, 7448673, 7456950.

Для тих, хто бажає отримати вищу освіту освітнього ступеня магістра на базі освітніх ступенів бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста будь-якої галузі чи спеціальності пропонуємо навчання за наступним спеціальностями:

- «Науки про освіту» (cпеціалізація «Педагогіка вищої школи»);
- «Менеджмент» (cпеціалізація «Управління навчальним закладом»);
- «Менеджмент» (cпеціалізація «Бізнес-адміністрування»);

- «Публічне управління та адміністрування» (cпеціалізація «Державна служба»);

а також одержати іншу вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на базі ОКР спеціаліста або освітнього ступеня магістра будь-якої галузі чи спеціальності за наступними спеціальностями»:

- «Спеціальна освіта» (cпеціалізація «Корекційна освіта»),
- «Фінанси, банківська справа та страхування» (cпеціалізація «Фінанси і кредит») ,
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (cпеціалізація «Економіка підприємства»),
- «Міжнародні економічні відносини» (cпеціалізація «Міжнародна економіка»),
- «Філологія» (cпеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно).

План роботи по організації і проведенню профорієнтаційної роботи з набору абітурієнтів за спеціальностями навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ у 2016/17 навчальному році
Схема розташування корпусів ДНУ

Дніпропетровський національний університет є одним з провідних вищих навчальних закладів України з гнучкою багаторівневою системою підготовки кваліфікованих фахівців в галузях економіки, менеджменту, права, психології, філології, з природничих та технічних напрямків.

З метою перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців різних галузей народного господарства в університеті функціонує Навчально –методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, заснований у 1997 році, як Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти.

Навчально –методичний центр проліцензований Міністерством освіти і науки України на післядипломну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації з усіх базових напрямків університету, що дозволяє відстежувати потреби місцевого ринку праці, організацій-замовників і фізичних осіб.

Навчально –методичний центр здійснює навчальний процес за різноманітними навчальними планами, освітньо-професійними програми післядипломної освіти. У роботі центр спирається на випускові кафедри університету за напрямами (спеціальностями). Професорсько-викладацький склад центру – це провідні викладачі та науковці університету, а також досвідчені фахівці інших навчальних закладів та організацій регіону.

Навчально –методичний центр має тісні зв’язки з багатьма підприємствами й організаціями міста. Фахівці ЦПДО проводять постійний пошук нових прогресивних форм і методів викладання, дотримуються сучасних концепцій післядипломної освіти, освіти протягом всього життя.

Працівники державних органів влади та органів місцевого самоврядування, педагоги вищих навчальних закладів, керівники підприємств та організацій, менеджерів у сфері бізнесу мають можливість одержати вищу освіту з отримання диплома магістра державного зразка.

Ми пропонуємо потенційним слухачам одержати другу вищу освіту з отриманням диплом спеціаліста державного зразка за багатьма напрямами і спеціальностями ДНУ і пройти навчання по різноманітних короткотермінових курсах, отримати знання з широкого кола питань в різних галузях виробництва для всіх верств населення.

Пропонуються також послуги з підвищення кваліфікації та стажування викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підвищення ділової компетенції безробітного населення, а також надання освітніх послуг працівникам організацій, підприємств, відомств, вивільненому населенню.

Ми щиро запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з умовами вступу і навчання в центрі післядипломної освіти ДНУ.

Бажаємо успіху!


Навчально –методичний центр є головним виконавцем робіт за міжнародним
проектом TEMPUS 4 "Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації
багаторівневої системи підготоіки та підвищення кваліфікації спеціалістів
у сфері освітнього менеджменту. Сайт проекту: www.tempus.novsu.ru


Совместный Европейский проект

Piccy.info - Free Image Hosting


Piccy.info - Free Image Hosting * Фондовый университет г.Хильдесхайм (Германия)
* Университет г. Билефельд (Германия)
* Дунайский университет г. Кремc (Австрия)
* Технический университет г. Лодзь (Польша)
* Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (Россия)
* Смоленский государственный университет (Россия)
* Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования (Россия)
* Хмельницкий национальный университет (Украина)
Piccy.info - Free Image Hosting * Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (Украина)
* Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина (Республика Беларусь)
* Витебский государственный университет имени П.М.Машерова (Республика Беларусь)

Этот проект финансируется при содействии Европейской Комиссии. Ответственность за содержание этой публикации несет автор. Комиссия не несет ответственности за дальнейшее использование содержащихся в ней данных.

Цели и результаты проекта

• Формирование фонда лучших образцов учебных модулей по образовательному менеджменту в международной сети университетов-партнеров для повышения качества образования

• Образовательная программа для трех преемственных ступеней системы подготовки и повышения квалификации по образовательному менеджменту

• Международная образовательная программа для аспирантуры как третьего уровня подготовки специалистов в области образовательного менеджмента

• Компетентностные центры образовательного менеджмента и международных образовательных программ

• Международные команды преподавателей и международные тандемы научных руководителей аспирантов

• Стажировки преподавателей, аспирантов и студентов в европейских университетах

• Диагностический инструментарий для перехода в аспирантуру

• Международные учебники

• Программы дистанционного и смешанного обучения

• Информационный и коммуникационный портал

Целевые группы

• Выпускники бакалавры

• Менеджеры отделов кадров

• Служащие муниципальных и региональных органов управления образованием

• Руководители школ и вузов

• Руководители социальных учреждений

Руководители проекта

Ргоf. Dr. Dr. h.с. Оlgа Сгаumann
Университет г. Хильдесхайм (Германия)

Проф. Михаил Певзнер
Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого (Россия)
www.tempus.novsu.ru


Учебные курсы


■ Управление образовательными системами и учреждениями (IТ в сфере образования, (епрерывное обучение, Diversity Маnagement)
■ Образовательный менеджмент и организационное развитие (развитие школы и вуза, образовательный менеджмент на предприятиях)
■ Менеджмент качества
■ Образовательный менеджмент в межкультурном и международном контекстах
■ Управление персоналом
■ Методология образовательного менеджмента
■ Консультирование в образовательном менеджменте
■ Организационная психология

Сферы деятельности образовательного менеджера


■ Управленческая деятельность в образовательных и социальных учреждениях, а также в международных образовательных организациях
■ Организационное развитие и развитие персонала в фирмах
■ Исследовательская деятельность в вузах
■ Консультирование в кадровых агентствах
■ Руководящие функции в муниципальных и региональных органах управления образованием

Контакт

Ирина Диль М.А.
Университет г. Хильдесхайм (Германия)
Е-Маil: irina.diel@uni-hildesheim.de
Теl. (+49 (0)5121) 883408, Fах (+49 (0)5121) 883410)
Ирина Алексашенкова, к.п.н., доцент
Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого (Россия)
Е-Маil: Irina. Alexashеnkоvа@nоvsu.ru
Теl.Fах (+7 8162) 620691

ЦПДО ДНУ активно бере участь у міжнародному проекті «Темпус-IV» «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту».

У рамках Проекту (11 провідних вузів України, Росії, Білорусії, Польщі, Німеччині, Австрії) на базі ЦПДО ДНУ:
- створено компетентосний центр із сучасною комп’ютерним обладнанням і технікою;
- розробляються модульні елементи навчальних курсів за інтегрованими навчальними планами перепідготовки і магістерської підготовки;
- готуються елементи курсів дистанційного та білінгвального навчання.

______________________________________________________________

 

Факультет післядипломної освіти © 2006